Bài 3 trang 24 sgk giải tích 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 24 SGK Toán giải tích lớp 12

Đề bài.

Trong tất cả các hình chữ nhật cùng có diện tích 48m², hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải

+) Cho hình chữ nhật có chiều dài là x và chiều rộng là y.

+) Chu vi của hình chữ nhật đó là: P = 2 (x + y).

+) Diện tích của hình chữ nhật đó là: S = xy.

Biểu diễn chiều dài theo chiều rộng bởi hàm số y=f(x)

. Sau đó tìm chiều rộng để chu vi của hình chữ nhật đó nhỏ nhất bằng cách xét hàm số P(x)
. Từ đó ta tìm được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật.  
 

Đáp án bài 3 trang 24 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 3 trang 24 sgk giải tích lớp 12

» Bài tiếp theo: Bài 4 tr 24 SGK toán 12

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top