Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 5 trang 198 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 198 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12

Đề bài

Xét phản ứng phân hạch:

Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân 235U

Cho biết 235U = 234,99332 u 

139I = 138,89700 u     

94Y = 93,89014 u 

Hướng dẫn giải

Năng lượng toả ra của phản ứng: W = (mtrước – msau)c2

Đáp án bài 5 trang 198 sgk Vật lí lớp 12

+ Phương trình phản ứng hạt nhân: Đáp án bài 5 trang 198 sgk lý lớp 12 phần 1
 

+ Năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân 235U là: 

Đáp án bài 5 trang 198 sgk lý lớp 12 phần 2

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 198 SGK Vật lý lớp 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 5 trang 198 SGK Vật lí 12 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    04:17 AM
25/08/2018    04:17 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu