Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Bài 5 trang 198 SGK Vật lí 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 5 trang 198 sách giáo khoa môn Vật lí lớp 12

Đề bài

Xét phản ứng phân hạch:

Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân 235U

Cho biết 235U = 234,99332 u 

139I = 138,89700 u     

94Y = 93,89014 u 

Hướng dẫn giải

Năng lượng toả ra của phản ứng: W = (mtrước – msau)c2

Đáp án bài 5 trang 198 sgk Vật lí lớp 12

+ Phương trình phản ứng hạt nhân: Đáp án bài 5 trang 198 sgk lý lớp 12 phần 1
 

+ Năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân 235U là: 

Đáp án bài 5 trang 198 sgk lý lớp 12 phần 2

»» Bài tiếp theo: Bài 6 trang 198 SGK Vật lý lớp 12

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    04:17 AM
25/08/2018    04:17 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu