Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 3 trang 198 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 198 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Chọn câu đúng.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là 

A. động năng các nơtron phát ra.

B. động năng các mảnh.

C. năng lượng tỏa ra do phóng xạ của các mảnh.

D. năng lượng prôtôn của tia ɣ.

Hướng dẫn giải

Sử dụng Bảng 38.1 trang 196 SGK Vật Lí 12

Đáp án

Đáp án B

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng các mảnh.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 3 trang 198 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    00:09 AM
25/08/2018    00:09 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu