Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 4 trang 198 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 198 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Hoàn chỉnh các phản ứng:

Câu hỏi bài 4 trang 198 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon (bảo toàn số khối A)

Đáp án bài 4 trang 198 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 4 trang 198 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    02:14 AM
25/08/2018    02:14 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu