Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 4 trang 198 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 4 trang 198 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Hoàn chỉnh các phản ứng:

Câu hỏi bài 4 trang 198 sgk lý lớp 12

Hướng dẫn giải

Sử dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon (bảo toàn số khối A)

Đáp án bài 4 trang 198 sgk vật lý lớp 12

Đáp án bài 4 trang 198 sgk lý lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 198 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    02:14 AM
25/08/2018    02:14 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu