Đáp án bài 5 trang 162 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 162 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi.

D. Có giá trị thay đổi được.

Hướng dẫn giải

Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài mêgaôm khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp

Đáp án

Đáp án D

Điện trở của một quang điện trở có giá trị thay đổi được

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X