Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 5 trang 162 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 5 trang 162 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có giá trị rất lớn.

B. Có giá trị rất nhỏ.

C. Có giá trị không đổi.

D. Có giá trị thay đổi được.

Hướng dẫn giải

Điện trở của quang điện trở có thể thay đổi từ vài mêgaôm khi không được chiếu sáng xuống đến vài chục ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp

Đáp án

Đáp án D

Điện trở của một quang điện trở có giá trị thay đổi được

doctailieu.com
Tải về
21/08/2018    16:49 PM
21/08/2018    16:49 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu