Giải lý lớp 12: Đáp án bài 4 trang 162 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 162 sách giáo khoa vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Hãy ghép nửa câu ở phần trên với nửa câu ở phần dưới để thành một câu có nội dung đúng.

A. pin hóa học...

B. Pin nhiệt điện...

C. Pin quang điện....

a) ... hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

b) ... hoạt động dựa vào sự hình thành các hiệu điện thế điện hóa ở hai điện cực.

c) ... hoạt động dựa vào sự hình thành hiệu điện thế khi các êlectron tự do khuếch tán từ đầu nóng sang đầu lạnh của một dây kim loại.

Đáp án

A - b;

B - c;

C - a

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X