Bài 5 trang 112 SGK Hóa 9

Xuất bản ngày 07/02/2020 - Tác giả: Giangdh

Bài 5 trang 112 SGK Hóa 9 được giải bởi Học Tốt giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 5 trang 112 sách giáo khoa Hóa lớp 9

Bài 5 trang 112 SGK Hóa 9 được chia sẻ với mục đích tham khảo phương pháp làm bài và so sánh đáp án. Cùng với đó giúp các em ôn tập lại kiến thức về chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.

Giải bài 5 trang 112 SGK Hóa 9

Đề bài

Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Khi đốt cháy 3 gam chất A thu được 5,4 gam H2O. Hãy xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.

Cách giải

- Theo đề bài, chất hữu cơ A chứa 2 nguyên tố, khi đốt cháy A thu được H2O, suy га A chứa C và H.

- Giả sử công thức phân tử của A có dạng CxHy.

- Tính số mol nA và \( n_{H_{2}O}\)

- Viết PTHH của phản ứng cháy:

               2CxHy + (2x + \( \dfrac{y}{2}\)) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ:     2                                     2x         y (mol)

P,ư:      0,1                                              0,3

=> Giá trị của y

Từ МA = 12x + у = 30 => Giá trị của x

=> CTPT

Đáp án

Bài làm cách 1

Theo đầu bài hợp chất hữu cơ A có 2 nguyên tố \(\Rightarrow \)Trong A chỉ có 2 nguyên tố là C và H.

Gọi công thức phân tử của A là \({{C}_{x}}{{H}_{y}}\)

Ta có: \({{n}_{{{H}_{2}}O}}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{5,4}{18}=0,3mol \Rightarrow {{n}_{H}}=2.{{n}_{{{H}_{2}}O}}=2.0,3=0,6(mol) \)

\(\Rightarrow {{m}_{H}}=n.M=0,6.1=0,6g\)

Mà \({{m}_{A}}={{m}_{C}}+{{m}_{H}}\Rightarrow {{m}_{C}}=3-0,6=2,4g =>{{n}_{C}}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,4}{12}=0,2mol\)

Tỷ lệ: \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{{{n}_{C}}}{{{n}_{H}}}=\dfrac{0,2}{0,6}=\dfrac{2}{6}\). Công thức phù hợp của A là \({{C}_{2}}{{H}_{6}}(M=30)\)

Bài làm cách 2

Gọi công thức tổng quát của hợp chất hữu cơ A, có 2 nguyên tố là CxHy

PTHH: 4CxHy     +     (4x + y)O2    →     4xCO2     +     2yH2O (1)

4 mol          (4x + y) mol                 4x mol           2y mol

0,1 mol                                                     0,3 mol

nA = 3 / 30 = 0,1 (mol); nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

Từ PT(1) ta có tỉ lệ: 4 / 0,1 = 2y / 0,3 ⇒ y = 6.

Mặt khác: MA = 12x + y = 30

Thay y = 6 vào ta có x = 2. Vậy công thức của A là C2H6

Bài làm cách 3

A là hợp chất hữu cơ nên trong A có nguyên tố cacbon

Đốt cháy A thu được H2O nên trong A có nguyên tố hiđro

Gọi công thức phân tử của A là: CxHy.

Ta có: nA = 3 : 30 = 0,1 mol;

\( n_{H_{2}O}\) = 5,4 :18 = 0,3 mol

Phương trình hóa học của phản ứng cháy:

               2CxHy + (2x + \( \dfrac{y}{2}\)) O2 → 2xCO2 + yH2O

Tỉ lệ:     2                                     2x         y (mol)

P,ư:      0,1                                              0,3

Ta có: \( \dfrac{2}{0,1}\) = \( \dfrac{y}{0,3}\) => y = 6

Từ CxHy, ta có МA = 12x + у = 30, suy га x = 2

=> Vậy công thức phân tử của A là C2H6

Ghi nhớ

- Trong các phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị: cacbon hóa trị IV, hiđro hóa trị I, oxi hóa trị II.

- Mỗi hợp chất hữu cơ có một trật tự liên kết xác định giư các nguyên tử trong phân tử.

»» Bài trước:: Bài 4 trang 112 SGK Hóa 9

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài 5 trang 112 SGK Hóa 9. Hy vọng những bài hướng dẫn giải hóa 9 của Học tốt sẽ là người đồng hành giúp các em học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM