Bài 48 trang 58 SGK Toán 8

Giải bài 48 trang 58 sách giáo khoa môn Toán Đại số lớp 8 tập 1 : Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? ...

Đề bài:

Cho phân thức:

Đề câu 1

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 ?

d) Có giá trị nào x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không ?

 

Đáp án bài 48 trang 58 sgk Đại số 8 tập 1

a) Điều kiện của x để phân thức được xác định là:

    x + 2 ≠ 0 hay x ≠ -2

b) Rút gọn phân thức:

Đáp án bài 48

c) Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 1 thì x + 2 = 1.

Do đó x = -1. Giá trị này thỏa mãn điều kiện của x.

d) Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 0 thì x + 2 = 0 => x = -2.

Giá trị này không thỏa mãn với điều kiện của x (x ≠ -2). Vậy không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 48 trang 58 SGK Toán 8 để xem ở dưới đây
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu