Bài 48 trang 58 SGK Toán 8

Giải bài 48 trang 58 sách giáo khoa môn Toán Đại số lớp 8 tập 1 : Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? ...
Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho phân thức:

Đề câu 1

a) Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định ?

b) Rút gọn phân thức.

c) Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức bằng 1 ?

d) Có giá trị nào x để giá trị của phân thức bằng 0 hay không ?

Đáp án bài 48 trang 58 sgk Đại số 8 tập 1

a) Điều kiện của x để phân thức được xác định là:

x + 2 ≠ 0 hay x ≠ -2

b) Rút gọn phân thức:

Đáp án bài 48

c) Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 1 thì x + 2 = 1.

Do đó x = -1. Giá trị này thỏa mãn điều kiện của x.

d) Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng 0 thì x + 2 = 0 => x = -2.

Giá trị này không thỏa mãn với điều kiện của x (x ≠ -2). Vậy không có giá trị nào của x để biểu thức đã cho có giá trị bằng 0.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X