Bài 49 trang 58 SGK Đại số 8

Hướng dẫn giải bài 49 trang 58 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 phần đại số : Đố em tìm được phân thức (của một biến x) mà ...
Mục lục nội dung

Đề bài:

Đố: Đố em tìm được phân thức (của một biến x) mà giá trị của nó được xác định với mọi giá trị của x khác các ước của 2.

***

Đáp án bài 49 trang 58 sgk Đại số 8 tập 1

Các ước của 2 là ±1, ±2.

(x + 1)(x – 1)(x + 2)(x – 2) ≠ 0 khi x ≠ ±1, x ≠ ±2

Vậy có thể chọn phân thức:

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

Trang Doan (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X