Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

8

Hướng dẫn làm bài 9: biến đổi các biểu thức hữu tỉ. giá trị của phân thức

Lý thuyết Biến đổi các biểu thức hữu tỉ, Giá trị của phân thức

Tham khảo lý thuyết Biến đổi các biểu thức hữu tỉ, Giá trị của phân thức với phần tổng hợp kiến thức cơ bản, công thức cần nắm, cùng với đó là những dạng toán cơ bản thường gặp ở phần kiến thức này.

Bài 46 trang 57 SGK Toán 8

Hướng dẫn giải bài 46 trang 57 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 phần đại số : Biến đổi mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số ...

Bài 47 trang 57 SGK Toán 8

Giải bài 47 trang 57 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 phần đại số : Với giá trị nào của x thì giá trị của mỗi phân thức sau được xác định?

Bài 48 trang 58 SGK Toán 8

Giải bài 48 trang 58 sách giáo khoa môn Toán Đại số lớp 8 tập 1 : Với điều kiện nào của x thì giá trị của phân thức được xác định? ...

Bài 49 trang 58 SGK Đại số 8

Hướng dẫn giải bài 49 trang 58 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 1 phần đại số : Đố em tìm được phân thức (của một biến x) mà ...

Bài 50 trang 58 SGK Toán 8

Giải bài 50 trang 58 sách giáo khoa môn Toán lớp 8 tập 1 phần đại số : Thực hiện phép tính cho trong đề bài
Back to top