Trả lời câu hỏi bài 4 trang 30 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 30 sách giáo khoa sinh học lớp 9: Nêu ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân

Đề bài:

Ý nghĩa cơ bản của quá trình nguyên phân là gì ?

a) Sự phân chia đồng đều chất nhân tế bào cho hai tế bào con

b) Sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho 2 tế bào con

c) Sự phân chia đồng đều các crômatit về hai tế bào con

d) Sự phân chia đồng đều tế bào chất của hai tế bào mẹ cho hai tế bào con 

Trả lời:

Quá trình nguyên phân thực chất là sự sao chép nguyên vẹn bộ NST của tế bào mẹ cho hai tế bào con

Đáp án B

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    16:33 PM
26/08/2018    16:33 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu