Đáp án bài 2 trang 30 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 30 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Sự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Trả lời:

Đáp án D :NST tiến hành nhân đôi ở kì trung gian

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 30 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
26/08/2018    12:23 PM
26/08/2018    12:23 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu