Đáp án bài 2 trang 30 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 30 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Sự nhân đôi của NST diễn ra ở kì nào của chu kì tế bào?

a) Kì đầu

b) Kì giữa

c) Kì sau

d) Kì trung gian

Trả lời:

Đáp án D :NST tiến hành nhân đôi ở kì trung gian

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    12:23 PM
26/08/2018    12:23 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu