Trả lời câu hỏi bài 1 trang 30 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 30 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào ? Tại sao nói sự đóng và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì?

Trả lời:

  • Sự biến đổi hình thái điển hình của NST được biểu hiện qua các kì:

- Kì trung gian: NST duỗi xoắn hoàn toàn, tự nhân đôi tạo thành NST kép gồm 2 cromatit.

- Kì giữa: NST co xoắn cực đại

  • NST biến đổi hình thái theo từng kì của chu kì tế bào. Những biến đổi về hình thái của NST lặp đi lặp lại theo chu kì của tế bào

Vì vậy sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kì.

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    10:19 AM
26/08/2018    10:19 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu