Giải bài 4 trang 13 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 13 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta thu được:

      a) Toàn quả vàng

      b) Toàn quả đỏ

      c) Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng

      d) Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

Trả lời:

Đáp án: b.

Giải thích: Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Ta có sơ đồ lai

P :       AA ( quả đỏ)   x  aa ( quả vàng) 

GP :       A                        a 

F1 :                        Aa ( quả đỏ)

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    14:18 PM
24/08/2018    14:18 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu