Giải bài 4 trang 13 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 4 trang 13 SGK sinh học lớp 9

Đề bài:

Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì ta thu được:

      a) Toàn quả vàng

      b) Toàn quả đỏ

      c) Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng

      d) Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Hãy lựa chọn ý trả lời đúng.

Trả lời:

Đáp án: b.

Giải thích: Cây cà chua quả đỏ thuần chủng có kiểu gen AA. Ta có sơ đồ lai

P :       AA ( quả đỏ)   x  aa ( quả vàng) 

GP :       A                        a 

F1 :                        Aa ( quả đỏ)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 4 trang 13 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    14:18 PM
24/08/2018    14:18 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu