Giải bài 1 trang 13 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 13 SGK sinh học lớp 9

Đề bài: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Trả lời:

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai phân tích. Nếu kết quả phép lai phân tích xuất hiện:

      + 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

      + Phân tính theo tỉ lệ  1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

doctailieu.com
Tải về
24/08/2018    08:30 AM
24/08/2018    08:30 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu