Giải bài 1 trang 13 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 13 SGK sinh học lớp 9

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải làm gì?

Trả lời:

Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội cần phải dùng phép lai phân tích. Nếu kết quả phép lai phân tích xuất hiện:

      + 100% cá thể mang tính trạng trội, thì đối tượng có kiểu gen đồng hợp trội.

      + Phân tính theo tỉ lệ  1 trội: 1 lặn thì đối tượng có kiểu gen dị hợp

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 13 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
24/08/2018    08:30 AM
24/08/2018    08:30 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu