Đáp án bài 4 trang 121 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cách giải 4 trang 121 SGK hình học lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

ình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có góc BAD = 60. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SO = 3a/4 . Gọi E là trung điểm của đoạn BC và F là trung điểm của đoạn BE.

  • a) Chứng minh mặt phẳng (SOF) vuông góc với mặt phẳng (SBC).
  • b) Tính các khoảng cách từ O và A đến mặt phẳng (SBC).

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 4 trang 121

Hình vẽ bài 4 trang 121 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 4 trang 121 SGK toán hình học lớp 11 câu a

Đáp án bài 4 trang 121 SGK toán hình học lớp 11 câu b


 

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 4 trang 121 sách giáo khoa hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu