Đáp án bài 4 trang 121 sách giáo khoa hình học lớp 11

Cách giải 4 trang 121 SGK hình học lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

ình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và có góc BAD = 60. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SO = 3a/4 . Gọi E là trung điểm của đoạn BC và F là trung điểm của đoạn BE.

  • a) Chứng minh mặt phẳng (SOF) vuông góc với mặt phẳng (SBC).
  • b) Tính các khoảng cách từ O và A đến mặt phẳng (SBC).

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 4 trang 121

Hình vẽ bài 4 trang 121 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 4 trang 121 SGK toán hình học lớp 11 câu a

Đáp án bài 4 trang 121 SGK toán hình học lớp 11 câu b


 

 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu