Giải toán lớp 11: Đáp án bài 7 trang 122 SGK hình học

Đáp án bài 7 trang 122 SGK hình học lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi ABCD cạnh a, có góc BAD = 60 và SA=SB=SD= (a√3)/2

  • a) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) và độ dài cạnh SC.
  • b) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD).
  • c) Chứng minh SB vuông góc với SC.
  • d) Gọi φ là góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD). Tính tanφ.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 7 trang 122

Hình vẽ bài 7 trang 122 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 7 trang 122 SGK toán hình học lớp 11 câu a b

Đáp án bài 7 trang 122 SGK toán hình học lớp 11 câu c d
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu