Lời giải bài 3 trang 121 SGK toán hình học lớp 11

Hướng dẫn giải bài 3 trang 121 SGK hình học lớp 11 Bài tập ôn tập chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh SA = a và vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

  • a) Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là những tam giác vuông.
  • b) Mặt phẳng (α) đi qua A và vuông góc với cạnh SC lần lượt cắt SB, AC, SD tại B', C', D'. Chứng minh B'D' song song với BD và AB' vuông góc với SB.

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 3 trang 121

Hình vẽ bài 3 trang 121 sách giáo khoa hình học lớp 11

Đáp án bài 3 trang 121 SGK toán hình học lớp 11 câu a

Đáp án bài 3 trang 121 SGK toán hình học lớp 11 câu b


 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Lời giải bài 3 trang 121 SGK toán hình học lớp 11 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu