Bài 31 trang 124 SGK Toán 9 tập 2

Bài 31 trang 124 SGK Toán 9 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 31 trang 124 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 2.

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án bài 31 trang 124 SGK Toán 9 tập 2 mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức chương 4 phần hình học Toán 9 đã được học trên lớp về Hình cầu, diện tích hình cầu và thể tích hình cầu.

Đề bài 31 trang 124 SGK Toán 9 tập 2

Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau:

Câu hỏi bài 31 trang 124 sgk hình học lớp 9

» Bài tập trước: Bài 30 trang 124 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 31 trang 124 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính \(R\) là: \(S = 4\pi {R^2}.\)

+) Công thức tính thể tích mặt cầu bán kính \(R\) là: \(V = {4 \over 3}\pi {R^3}.\)

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 31 trang 124 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

+) Với \(R=0,3 mm\) ta có:

\( S=4\pi R^2 = 4.3,14.0,3^2=1,1304 \approx 1,13 mm^2. \\ \displaystyle V={4 \over 3}\pi {R^3}= {4 \over 3}.3,14. 0,3^3= 0,11304 \approx 0,113 mm^3. \)

+) Với \(R=6,21 dm\) ta có: 

\(\displaystyle S=4\pi R^2 = 4.3,14.6,21^2 \approx 484,37 dm^2. \\ \displaystyle V={4 \over 3}\pi {R^3}= {4 \over 3}.3,14. 6,21^3 \approx 1002,64 dm^3. \)

+) Với \(R=0,283 m\) ta có: 

\(\displaystyle S=4\pi R^2 = 4.3,14.0,283^2 \approx 1,01 m^2. \\ \displaystyle V={4 \over 3}\pi {R^3}= {4 \over 3}.3,14. 0,283^3 \approx 0,095 m^3. \)

+) Với \(R=100km\) ta có: 

\(\displaystyle S=4\pi R^2 = 4.3,14.100^2 = 125699 km^2. \\ \displaystyle V={4 \over 3}\pi {R^3}= {4 \over 3}.3,14. 100^3 \approx 4186666,67 km^3. \)

Làm tương tự với \(R=6hm;R=50dam\), ta được bảng sau:
Đáp án bài 31 trang 124 sgk hình học lớp 9 phần 1

» Bài tiếp theo: Bài 32 trang 125 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 31 trang 124 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top