Bài 3 trang 97 SGK Hình học 11

Giải bài tập 3 trang 97 sách giáo khoa Toán hình học lớp 11 : Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì ...

Đề bài

a) Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b có song song với nhau không?

b) Trong không gian nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a có vuông góc với c không?

Đáp án - hướng dẫn giải bài 3 trang 97 sgk Hình học lớp 11

a) Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì nói chung a và b không song song với nhau vì a và b có thể cắt nhau hoặc có thể chéo nhau.

b) Trong không gian nếu a ⊥ b và b ⊥ c thì a và c vẫn có thể cắt nhau hoặc chéo nhau do đó, nói chung a và c không vuông góc với nhau.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

Anh Đức (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X