Giải bài 3 trang 88 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay đáp án bài 3 trang 88 sách giáo khoa Toán lớp 5 luyện tập về tính diện tích hình tam giác

Bài 3 Luyện tập:

a) Tính diện tích hình tam giác vuông ABC.

Tính diện tích hình tam giác vuông ABC

b)Tính diện tích hình tam giác vuông DEG.

Tính diện tích hình tam giác vuông DEG

Đáp án

a, Diện tích tam giác vuông ABC là:

S = 4 X 3 : 2 = 6 (cm²)

b, Diện tích tam giác vuông DEG là:

S = 5 X 3 : 2 = 7,5 (cm²)

Ghi nhớ: muốn tính diện tích tam giác vuông, ta lấy tích độ dài cạnh góc vuông chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

doctailieu.com
Back to top