Giải bài 2 trang 88 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay đáp án bài 2 trang 88 sách giáo khoa Toán lớp 5 luyện tập về tính diện tích hình tam giác

Bài 2 Luyện tập: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng của mỗi hình tam giác vuông dưới đây:

bài 2 trang 88 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Đáp án

a)    Trong tam giác ABC:

-    Coi AC là đáy thì AB là đường cao.

-    Coi AB là đáy thì AC là đường cao.

b)    Trong tam giác DEG:

-    Coi DE là đáy thì GD là đường cao.

-    Coi DG là đáy thì ED là đường cao.

doctailieu.com
Tải về
Back to top