Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay đáp án bài 1 trang 88 sách giáo khoa Toán lớp 5 luyện tập về tính diện tích hình tam giác

Bài 1 Luyện tập: Tính diện tích tam giác có độ dài đáy là a và chiều cao là h:

a) a= 30,5dm và h = 12dm

b) a = 16dm và h = 5,3 dm.

Đáp án

a, Diện tích hình tam giác là:

30,5 x 12 : 2 = 183 dm²

b, Diện tích hình tam giác là:

16 x 5,3 : 2 = 42,4 dm²
 

doctailieu.com
Back to top