Đáp án bài 3 trang 88 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 88 SGK sinh học lớp 9 để có câu trả lời về việc tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35

Đề bài:

Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35? Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường?

Trả lời:

Phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 vì dễ sinh ra những đứa trẻ bị tật, bệnh di truyền (bệnh Đao).

Cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường vì khi môi trường bị ô nhiễm sẽ làm tăng tỉ lệ người mắc bệnh , tật di truyền => suy thoái giống nòi.

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    18:01 PM
02/09/2018    18:01 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top