Đáp án bài 3 trang 88 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 88 SGK sinh học lớp 9 để có câu trả lời về việc tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35

Đề bài:

Tại sao phụ nữ không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35? Tại sao cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường?

Trả lời:

Phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 vì dễ sinh ra những đứa trẻ bị tật, bệnh di truyền (bệnh Đao).

Cần phải đấu tranh chống ô nhiễm môi trường vì khi môi trường bị ô nhiễm sẽ làm tăng tỉ lệ người mắc bệnh , tật di truyền => suy thoái giống nòi.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 88 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
02/09/2018    18:01 PM
02/09/2018    18:01 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu