Trả lời câu hỏi bài 2 trang 88 SGK sinh lớp 9

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 88 sách giáo khoa sinh học lớp 9

Đề bài:

Các quy định sau đây dựa trên các cơ sở khoa học nào:  nam giới chỉ được lấy một vợ, nữ giới chỉ được  lấy một chồng, những người có quan hệ huyết thống trong vòng bốn đời không được kết hôn với nhau dựa trên cơ sở khoa học nào?

Trả lời:

  • Cơ sở khoa học của điều luật quy định:

Nam giới chỉ được lấy một vợ còn nữ giới chỉ được lấy một chồng  dựa trên cơ sở tỉ lệ  giới tính nam/nữ 1 : 1 ở độ tuổi 18-35(độ  tuổi kết hôn và lập gia đình)

  • Cơ sở khoa học của điều luật quy định: những người có quan hệ huvết thống trong vòng bốn đời không được lấy nhau là:

Những người có quan hệ huyết thống trong 4 đời có sự tương đồng về mặt di truyền lớn, vì những gen lặn có hại có thể tổ hợp lại với nhau => đột biến gen lặn có thể được biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình của thể đồng hợp lặn =>  tăng tỉ lệ xuất hiện các bệnh tật di truyền, suy thoái giống nòi

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    16:54 PM
02/09/2018    16:54 PM
Back to top