Đáp án câu hỏi thảo luận số 2 trang 86 sgk sinh học 9

Xem đáp án câu hỏi tạo sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống tại câu hỏi thảo luận số 2 trang 86 sgk sinh học 9

Đề bài:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tại sao kết hôn gần làm suy thoái nòi giống ?

- Tại sao những người có quan hệ huyết thống từ đời thứ năm trở đi thì được Luật Hôn nhân và gia đình cho phép kết hôn với nhau?

Trả lời:

-  Kết hôn gần tạo cơ hội cho những gen lặn gây hại có thể tổ hợp lại với nhau trong  thể đồng hợp lặn=> đột biến lặn , có hại được biểu hiện ở cơ thể đồng hợp, tăng tỉ lệ bệnh tật di truyền ở trẻ sơ sinh => suy thoái giống nòi 

-  Vì ở đời thứ năm trở đi sự  khác biệt về mặt di truyền nhiều hơn, các gen lặn có hại khó có khả năng tổ hợp lại với nhau hơn=> tỉ lệ xuất hiện thể đồng hợp lặn ở đời thứ 6 là rất thấp, tránh được các bệnh tật di truyền do các gen lặn gây ra.

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu