Giải bài 1 trang 88 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 88 SGK sinh học lớp 9 để biết những chức năng của di truyền tư vấn

Đề bài: Di truyền tư vấn có những chức năng gì ?

Trả lời:

Di truyền tư vấn  có nhiệm vụ chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền.

doctailieu.com
Tải về
02/09/2018    14:42 PM
02/09/2018    14:42 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top