Giải bài 1 trang 88 sgk sinh học 9

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 88 SGK sinh học lớp 9 để biết những chức năng của di truyền tư vấn

Đề bài: Di truyền tư vấn có những chức năng gì ?

Trả lời:

Di truyền tư vấn  có nhiệm vụ chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên liên quan đến các bệnh và tật di truyền.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 88 sgk sinh học 9 để xem ở dưới đây
Tải về
02/09/2018    14:42 PM
02/09/2018    14:42 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu