Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 3 trang 70 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập về số thập phân

Bài 3 Luyện tập : Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Đáp án

Số dầu tất cả là:

21 + 15 = 36 (l)

Số chai dầu tất cả là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số: 48 (chai)

doctailieu.com
Back to top