Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 1 trang 70 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập về số thập phân

Bài 1 : Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 5 : 0,5 và 5 x 2

52 : 0,5 và 52 x 2

b) 3 : 0,2 và 3 x 5

18 : 0,25 và 18 x 4

Đáp án

a) 5 : 0,5 = 5 x 2 = 10

52 : 0,5 = 52 x 2 = 104

b) 3 : 0,2 = 3 x 5 = 15

18 : 0,25 = 18 x 4 = 72

doctailieu.com
Back to top