Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 2 trang 70 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập về số thập phân

Bài 2 Luyện tập : Tìm x:

a) x ᵡ 8,6 = 387

b) 9,5 ᵡ x = 399

Đáp án

a) x ᵡ 8,6 = 387

x = 387: 8,6

x = 45

b) 9,5 ᵡ x = 399

x = 399 : 9,5

x = 42

doctailieu.com
Back to top