Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 4 trang 70 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 4 trang 70 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập về số thập phân : Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật

Đề bài: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó?

* Nhắc lại công thức:

- Tính diện tích hình vuông (hình chữ nhật): Diện tích = chiều dài x chiều rộng

- Tính chu vi hình chữ nhật: Chu vi = (chiều dài + chiều rộng) x 2

 

Đáp án bài 4 trang 70 sgk Toán lớp 5 tập 1

Diện tích hình vuông (hình chữ nhật) là:

25 x 25 = 625 (m²)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Áp dụng công thức tính chu vi hình chữ nhật, ta có chu vi thửa ruộng là:

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m)

Đáp số: 125 m.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top