Bài 3 trang 7 SGK Toán 11

Đáp án bài 3 trang 7 sách giáo khoa hình học lớp 11

1. Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = ( − 1 ; 2 ) , hai điểm A ( 3 ; 5 ) , B ( − 1 ; 1 ) và đường thẳng d có phương trình x − 2 y + 3 = 0 .

a) Tìm tọa độ của các điểm A', B' theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo véc tơ v

b) Tìm tọa độ của điểm C sao cho A là ảnh của C qua phép tịnh tiến theo véc tơ v

c) Tìm phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo véc tơ v

2. Đáp án - hướng dẫn Bài 3 trang 7 SGK Toán 11

Đáp án bài 3 trang 7 SGK toán hình học lớp 11 câu a b

Đáp án bài 3 trang 7 SGK toán hình học lớp 11 câu c

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 8 SGK Toán 11

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top