Bài 4 trang 8 SGK hình học lớp 11

Cách giải 4 trang 8 SGK hình học lớp 11 Chương I

1. Đề bài

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy chỉ ra một phép tịnh tiến biến a thành b . Có bao nhiêu phép tịnh tiến như thế?

2. Hình vẽ

Hình vẽ bài 4 trang 8 sách giáo khoa hình học lớp 11

3. Đáp án bài 4 trang 8 sgk hình học 11

Đáp án bài 4 trang 8 SGK toán hình học lớp 11

» Bài tham khảo: Bài 3 trang 7 sgk Hình học 11

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top