Lý thuyết phép tịnh tiến SGK toán hình học lớp 11

Doctailieu.com chia sẻ lý thuyết phép tịnh tiến thuộc Chương I. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng sách giáo khoa hình học lớp 11

1. Định nghĩa

Định nghĩa lý thuyết phép tịnh tiến SGK toán hình học lớp 11

2. Tính chất

Tính chất Lý thuyết phép tịnh tiến SGK toán hình học lớp 11

doctailieu.com
Back to top