Bài 2 trang 7 sgk Hình học 11

Hướng dẫn giải bài 2 trang 7 sách giáo khoa Toán Hình học lớp 11 chương 1, bài 2 : Phép tịnh tiến trong mặt phẳng

Đề bài

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ . Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ  biến D thành A.

* Đồ thị

Đồ thị bài 2 trang 7 sách giáo khoa hình học lớp 11

 

Đáp án bài 2 trang 7 sgk Hình học lớp 11

Đáp án bài 2 trang 7 SGK toán hình học lớp 11

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top