Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 3 Luyện tập : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó?

Đáp án

Chiều rộng mảnh vườn là:

Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Chu vi mảnh vườn là:

(24 + 9,6 ) x 2 = 67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24 x 9,6 = 230,4 (m²)

Đáp số: 67,2(m); 230,4 (m²)

doctailieu.com
Back to top