Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 4 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 4 Luyện tập : Trong 3 giờ xe máy đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Đáp án

Mỗi giờ xe máy đi được là:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe máy số ki-lô-mét là:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5km.

doctailieu.com
Back to top