Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 1 trang 68 SGK Toán lớp 5

Tham khảo lời giải gợi ý và đáp án bài 1 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết Luyện tập

Bài 1: Tính:

a) 5,9 : 2 + 13,06;

b) 35,04 : 4 - 6,87;

c) 167 : 25 : 4;

d) 8,76 x 4 : 8.

Đáp án bài 1 trang 68 sgk Toán lớp 5

a) 5,9 : 2 + 13,06

= 2,95 + 13,06

= 16,01

b) 35,04 : 4 - 6,87

= 8,76 - 6,87

= 1,89

c) 167 : 25 : 4

= 6,68 : 4

= 1,67

d) 8,76 x 4 : 8

= 35,04 : 8

= 4,38

»» Xem bài tiếp theo: Bài 2 trang 68 SGK Toán 5

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top