Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 5 tiết luyện tập

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập

Bài 2 Luyện tập : Tính rồi so sánh kết quả:

a) 8,3 x 0,4 và 8,3 x 10 : 25;

b) 4,2 x 1,25 và 4,2 x 10 : 8;

c) 0,24 x 2,5 và 0,24 x 10 : 4.

Đáp án

a) 8,3 x 0,4 = 8,3 x 10 : 25 = 3,32

b) 4,2 x 1,25 = 4,2 x 10 : 8 = 5,25

c) 0,24 x 2,5 = 0,24 x 10 : 4 = 0,6

doctailieu.com
Back to top