Đáp án bài 6 trang 64 sách giáo khoa Vật lý lớp 8

Xuất bản: 19/07/2018 - Cập nhật: 20/09/2018

Xem cách làm và đáp án bài 6 trang 64 SGK Vật lý lớp 8 tập 1 phần Cơ học

Đề bài

Một vật dược ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có thế năng vừa có động năng?

A. Chỉ khi vật đang đi lên.

B. Chỉ khi vật đang rơi xuống.

C. Chỉ khi vật lên đến điểm cao nhất.

D. Cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống.

Lời giải đáp án

Chọn đáp án D. Cả khi vật đang đi lên và đang đi xuống.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM