Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 2 trang 65 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 65 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi bàn chân là 150 cm². Tính áp suất người đó tác dung lên mặt đất khi:

a) Đứng cả hai chân.

b) Co một chân.

Lời giải đáp án

Trọng lượng của người là: P = 45.10 = 450 N.

a) Gọi Áp suất khi đứng cả hai chân là:

b) Khi co một chân thì diện tích tiếp xúc giảm 1/2 lần nên áp suất tăng 2 lần:

P₂ = 2P₁ = 2.15000 = 30000 Pa

(Hoặc bạn có thể tính P₂ một cách bình thường theo công thức.)

Trang Doan (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM