Giải Vật lý lớp 8: Đáp án bài 2 trang 65 SGK Vật lý lớp 8

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 65 sách giáo khoa Vật lý lớp 8 tập 1.

Đề bài

Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi bàn chân là 150 cm². Tính áp suất người đó tác dung lên mặt đất khi:

a) Đứng cả hai chân.

b) Co một chân.

Lời giải đáp án

Trọng lượng của người là: P = 45.10 = 450 N.

a) Gọi Áp suất khi đứng cả hai chân là:

b) Khi co một chân thì diện tích tiếp xúc giảm 1/2 lần nên áp suất tăng 2 lần:

P₂ = 2P₁ = 2.15000 = 30000 Pa

(Hoặc bạn có thể tính P₂ một cách bình thường theo công thức.)

doctailieu.com
Tải về
Back to top