Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 208 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 208 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Phân loại các tương tác sau:

a) Lực ma sát;

b) Lực liên kết hóa học;

c) Trọng lực

d) Lực Lo- ren;

e) Lực hạt nhân

f) Lực liên kết trong phân rã β.

Trả lời

a) Lực ma sát: Tương tác điện từ.

b) Liên kết hóa học: Tương tác điện từ.

c) Trọng lực: Tương tác hấp dẫn.

d) Lực Lo - ren: Tương tác điện từ.

e) Lực hạt nhân: Tương tác mạnh.

f) Lực liên kết trong phân rã β: Tương tác yếu.

 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 3 trang 208 sách giáo khoa vật lý 12 để xem ở dưới đây
Tải về
25/08/2018    20:55 PM
25/08/2018    20:55 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu