Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Đáp án bài 3 trang 208 sách giáo khoa vật lý 12

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 208 SGK Lý học lớp 12

Đề bài

Phân loại các tương tác sau:

a) Lực ma sát;

b) Lực liên kết hóa học;

c) Trọng lực

d) Lực Lo- ren;

e) Lực hạt nhân

f) Lực liên kết trong phân rã β.

Trả lời

a) Lực ma sát: Tương tác điện từ.

b) Liên kết hóa học: Tương tác điện từ.

c) Trọng lực: Tương tác hấp dẫn.

d) Lực Lo - ren: Tương tác điện từ.

e) Lực hạt nhân: Tương tác mạnh.

f) Lực liên kết trong phân rã β: Tương tác yếu.

 

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    20:55 PM
25/08/2018    20:55 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu