Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải bài 1 trang 208 sách giáo khoa lý lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 208 SGK vật lý lớp 12

Đề bài

 

So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hiđro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân 
 

Hướng dẫn giải

Năng lượng liên kết của proton trong hạt nhân  lớn hơn rất nhiều năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hiđro.

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    16:45 PM
25/08/2018    16:45 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu