Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 2 trang 208 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 208 sách giáo khoa vật lý lớp 12

Đề bài

Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?

Đáp án

Leptôn là các hạt nhẹ, khối lượng dưới 200mtham gia liên kết yếu.

doctailieu.com
Tải về
25/08/2018    18:50 PM
25/08/2018    18:50 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu