Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Giải lý lớp 9: Đáp án bài 1 trang 17 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 1 trang 17 sách giáo khoa vật lý lớp 9

Đề bài

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R= 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.

Câu hỏi bài 1 trang 17 sgk vật lý lớp 9

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch  Hướng dẫn giải bài 1 trang 17 sgk vật lý lớp 9

Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp R₁ + R₂ = Rtd

Đáp án bài 1 trang 17 sgk vật lý lớp 9

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch:  Đáp án bài 1 trang 17 sgk vật lý lớp 9

b) Vì R₁ + R₂ = Rtd  suy ra R₂ = Rtd − R₁ = 12 − 5 = 7Ω.

doctailieu.com
Tải về
21/07/2018    20:36 PM
21/07/2018    20:36 PM
Back to top