Bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 132 sách giáo khoa Toán 9 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Đáp án bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 để hoàn thành bài tập ôn tập cuối năm phần đại số.

Đề bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Giá trị của biểu thức \({{2\left( {\sqrt 2  + \sqrt 6 } \right)} \over {3\sqrt {2  + \sqrt 3 }}}\) bằng

(A) \(\displaystyle {{2\sqrt 2 } \over 3}\)         (B) \(\displaystyle {{2\sqrt 3 } \over 3}\)          (C) 1                (D)\(\displaystyle {4 \over 3}\) 

Hãy chọn câu trả lời đúng.

» Bài tập trước: Bài 2 trang 131 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Hướng dẫn cách làm

+) Sử dụng các công thức hằng đẳng thức và khai phương căn bậc hai để rút gọn biểu thức.

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ta có: 

\(\eqalign{ & {{2\left( {\sqrt 2 + \sqrt 6 } \right)} \over {3\sqrt {2 + \sqrt 3 }}} = {{2\left( {\sqrt 2 + \sqrt 6 } \right).\sqrt 2 } \over {(3\sqrt{ 2 + \sqrt 3} }) .\sqrt 2 } \cr & = {{2\left( {2 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {3.\sqrt {\left( {2 + \sqrt 3 } \right).2} }} = {{2\left( {2 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {3.\sqrt {4 + 2\sqrt 3 } }} \cr & = {{2\left( {2 + 2\sqrt 3 } \right)} \over {3.\sqrt {{{\left( {\sqrt 3 } \right)}^2} + 2\sqrt 3 .1 + {1^2}} }} = {{4\left( {1 + \sqrt 3 } \right)} \over {3.\sqrt {{{\left( {1 + \sqrt 3 } \right)}^2}} }} \cr & = {{4\left( {1 + \sqrt 3 } \right)} \over {3\left( {1 + \sqrt 3 } \right)}} = {4 \over 3}. \cr} \)

Chọn đáp án D.

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 132 SGK Toán 9 tập 2

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời bài 3 trang 132 SGK Toán 9 tập 2 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải Toán 9 của chúng tôi sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp bạn học tốt hơn môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top