Giải bài 1 trang 91 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 91 SGK giải tích lớp 12.

Đề bài.

Câu hỏi bài 1 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải.

Hàm số y = logF(x) xác định ⇔ f(x) > 0

Đáp án bài 1 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 1 trang 91 sgk giải tích lớp 12

Chọn đáp án B.

doctailieu.com
Tải về
Back to top