Bài 2 trang 90 SGK Giải tích 12

Hướng dẫn cách giải và đáp án bài 2 trang 90 sách giáo khoa Toán giải tích lớp 12, bài Ôn tập chương 2 - Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của hàm số lũy thừa.

Hướng dẫn giải

- Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa trên khoảng (0, +∞) (SGK Giải tích 12 trang 60)

- Nhận xét về đạo hàm, chiều biến thiên, tiệm cận và đồ thị hàm số của hàm lũy thừa trên (0, +∞) trong hai trường hợp:

+ TH1: α > 0.

+ TH2: α < 0.

Đáp án bài 2 trang 90 sgk giải tích lớp 12

Đáp án bài 2 trang 90 sgk giải tích lớp 12

» Đáp án bài tiếp: Bài 3 trang 90 SGK Giải tích 12

Trên đây là hướng dẫn giải bài tập 3 trang 90 môn Toán giải tích lớp 12, các em có thể tham khảo thêm hướng dẫn và giải toán lớp 12 khác tại doctailieu.com.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X