Giải bài 1 trang 90 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 90 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Hướng dẫn giải

Lý thuyết Phần II: Tính chất của lũy thừa với số mũ thực SGK Giải tích 12 trang 54.

 

Đáp án bài 1 trang 90 sgk giải tích lớp 12

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

Cho a , b là những số thực dương; α , β là những số thực tùy ý. Khi đó ta có:

Đáp án bài 1 trang 90 sách giáo khoa giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top