Giải bài 1 trang 90 sách giáo khoa giải tích lớp 12

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 1 trang 90 SGK giải tích lớp 12

Đề bài

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Hướng dẫn giải

Lý thuyết Phần II: Tính chất của lũy thừa với số mũ thực SGK Giải tích 12 trang 54.

 

Đáp án bài 1 trang 90 sgk giải tích lớp 12

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

Cho a , b là những số thực dương; α , β là những số thực tùy ý. Khi đó ta có:

Đáp án bài 1 trang 90 sách giáo khoa giải tích lớp 12
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 1 trang 90 sách giáo khoa giải tích lớp 12 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu