Giải lý lớp 12: Đáp án bài 2 trang 74 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 2 trang 74 sách giáo khoa vật lý lớp 12
Mục lục nội dung

Đề bài

Dựa vào định luật Ôm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong.

a) ZC;                                    b) ZL .

Đáp án

Từ Đáp án bài 2 trang 74 sgk lý lớp 12 ta có các nhận xét sau

ZC tỷ lệ nghịch với C và f

Nếu C và f tăng thì ZC giảm, ít cản trở dòng điện và ngược lại.

Cảm kháng ZL = Lω = 2πf.L ; ZL tỉ lệ với L và f

Nếu L và f tăng thì cản trở dòng điện nhiều và ngược lại.

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X